Blog wpisy
Kawowy pojedynek - Arabica czy Robusta?

Wielu z nas kawa towarzyszy każdego dnia, nieraz nawet kilka razy dziennie. Lubimy ją pić, smakować w niej lub nawet się delektować. Wiele osób nie wyobraża sobie spotkania towarzyskiego. Napój z nasion kakaowców towarzyszy nam, gdy jesteśmy zmęczeni i potrzebujemy zastrzyku kofeiny lub gdy chcemy mieć chwilę relaksu tylko dla siebie. Ile osób tyle sposobów delektowania się tym napojem. Jedni lubią pić go z najbliższą osobą, inni natomiast przepadają za spotkaniami w większym gronie właśnie przy filiżance kawy. Niezależnie od tego, jak lubimy spożywać ten ciemnobrązowy napój, każdy kawosz musi postawić sobie jedno fundamentalne pytanie Arabica czy Robusta?

Kawa wszędzie kawa, czyli jak najlepiej przygotowywać ten czarny napój.

Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. Miliony osób pija ją codziennie przy każdej możliwej okazji. Świetnie pasuje zarówno do śniadania, jak i do lunchu. Niemałą popularnością cieszą się spotkania przy kawie. Skoro jesteśmy kawoszem, to być może nadszedł już czas, aby pomyśleć o zaopatrzeniu się w ekspres.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z RODO.
 
Jeśli otrzymałeś/aś od nas kopię niniejszej polityki prywatności w formie PDF i masz wątpliwości co do jej treści, sprawdź najpierw tutaj w poszukiwaniu aktualizacji. Jeśli coś dodaliśmy w wyniku naszych analiz, znajdziesz stosowną informację o nazwie “edit” – jeśli coś zmieniliśmy to również zostaniesz o tym poinformowany w tym miejscu.
 
W przypadku znaczących zmian mających wpływ na przetwarzane przez nas dane osobowe – również zostaniesz poinformowany drogą mailową (jeśli wyraziłeś/aś na to zgodę).
 
W razie dodatkowych pytań, w każdej chwili możesz się z nami skontaktować wysyłając maila na adres hello@youcafe.pl
 
DEFINICJE
 
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO.
 
Cookies – Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 
Administrator danych osobowych (ADO) – YouCafe Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, NIP: 5932621039, hello@youcafe.pl
 
Użytkownik – Każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez YouCafe Sp. z o.o.
 
Usługa – Sprzedaż Towarów; Wysyłka Newslettera; Inne usługi świadczone drogą elektroniczną.
 
Strona Internetowa – https://youcafe.pl 
 
WPROWADZENIE
 
ADO zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczania poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
 
Dane osobowe Użytkowników zbierane są zgodnie z wolą Użytkownika – w celu realizacji wybranej Usługi, na której realizację zgodził się Użytkownik.
 
Dane osobowe pozyskane przez ADO nie zostaną sprzedane ani udostępnione podmiotom trzecim. 
 
Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, poprzez gromadzenie plików Cookies. 
 
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Może tego dokonać wysyłając żądanie w tym zakresie pisemnie na adres biura pocztą tradycyjną lub na adres e-mail Administratora: hello@youcafe.pl
 
ADO zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony Internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 
Na Stronie Internetowej mogą pojawiać się linki (odnośniki) do innych stron internetowych.
Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony Internetowej ADO i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 
PRZECHOWYWANIE DANYCH
 
Dane Użytkowników przekazywane ADO przechowywane są przez cały czas trwania Usługi,
a następnie przez 10 lat od wygaśnięcia lub wypowiedzenia Usługi.
 
Newsletter – Dane Użytkowników przekazywane ADO przechowywane są przez cały czas trwania Usługi – do momentu, kiedy Użytkownik zdecyduje się na rezygnację z subskrypcji.
 
Dane finansowe dotyczące faktur i płatności są przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami podatkowymi i księgowymi.
 
POWIERZANIE DANYCH
 
ADO powierza przetwarzanie danych (w zależności od Usługi wybranej przez Użytkownika) następującej kategorii podmiotom:
 
  • Firma Hostingowa – świadczy usługę udostępniania infrastruktury sieciowej (serwer, baza danych, powierzchnia dyskowa) potrzebnej do działania strony internetowej.
  • Centrala telefoniczna (infolinia) – wykonująca czynności polegające na zapewnieniu infrastruktury do tworzenia i użytkowania systemów typu IVR (ang. Interactive Voice Response)
  • Platforma mailingowa – służąca do wysyłki masowej korespondencji.
  • Biuro rachunkowe Mediator Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie
  • Kancelaria adwokacka
  • Program on-line do wystawiania faktur 
ADO powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie zweryfikowanym podmiotom, które prowadzą swoja działalność w zgodzie z RODO.
 
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
ADO wdraża i eksploatuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne zapewniające należytą ochronę danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 
ADO prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania zawierającą imiona i nazwiska osób upoważnionych, daty nadania i ustania oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych, identyfikatory dostępu do systemu informatycznego.
 
Dostęp do systemu informatycznego, w którym są gromadzone dane osobowe, jest zabezpieczony hasłem, które znają tylko ADO oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. 
 
ADO stosuje w szczególności następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej:
 
Certyfikat SSL, wydany przez LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-512), przy ulicy Pamiątkowej 2/56, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000503852 NIP: 7831711517 – szyfrujący całość ruchu pomiędzy przeglądarką internetową użytkownika, a Stroną Internetową.
 
REKLAMY SKIEROWANE DO UŻYTKOWNIKA / NEWSLETTER
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, ADO może wykorzystać informacje przekazane przez Użytkownika w celach: prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
 
Przesyłania informatorów, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez ADO lub innych wiadomości, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla Użytkownika.
 
Przesyłania skierowanych do konkretnego Użytkownika reklam za pośrednictwem serwisów społecznościowych bądź witryn internetowych osób trzecich.
 
W odniesieniu do wiadomości marketingowych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę –
Usuwając zaznaczenie odpowiedniego pola na swoim Koncie;  Klikając link anulowania subskrypcji zamieszczony w każdej przesyłanej Użytkownikowi wiadomości; Kontaktując się z ADO. 
 
PLIKI COOKIES
 
ADO może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających Stronę Internetową w następujących celach:  Zapamiętywania danych z formularzy, ankiet lub danych logowania na Stronę Internetową; Dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; 
Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej.
 
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.
 
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 
ADO przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Strony Internetowej (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę Internetową. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 
GOOGLE ANALYTICS - ANALIZA RUCHU NA STRONIE
 
Używamy Google Analytics do śledzenia akcji społecznościowych wykonanych na naszej stronie internetowej. Google automatycznie zbiera i przechowuje określone informacje w dziennikach serwera, które zawierają informacje o zdarzeniach urządzenia, takie jak awarie, aktywność systemu, ustawienia sprzętu, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz adres URL odsyłacza, pliki cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować przeglądarkę lub Twoje konto Google.  Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z ich polityką prywatności danych: https://policies.google.com/privacy
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl